tisdag, februari 01, 2011

Månadens medlem


I februari är jag månadens medlem på Omkulturs hemsida.


/Lisa

Vad är Omkultur för något?
Den här förklaringen är hämtad från föreningens hemsida:

Om föreningen

Från Holavedens skogar i söder, längs den vilda Vätterstranden, över den bördiga Östgötaslätten, upp mot Ombergs branter och ut över fågelsjön Tåkern, sträcker sig området vi kallar Ombergsbygden. Den har alltid utövat en stark dragningskraft på författare, musiker och konstnärer. Och så är det ännu idag. För att kunna tillvarata möjligheterna i all denna samlade kraft och erfarenhet bildades 1998 OMbergsbygdens KULTURarbetarförening. En intresseorganisation för de yrkesverksamma kulturarbetare, som har förankring i denna bygd.
Föreningens mål är att stimulera och stödja de professionella kulturarbetarna och deras satsningar samt att utveckla och levandegöra de kulturtraditioner och miljöer som det finns så rikt av i området.